MALÍ BOJOVNÍCI (7 – 12 let)

Kdy: čtvrtky 16.30- 17.30 (7. 3. - 20.6.2019, 14 lekcí, necvičíme 18.4. velikonoce, 23.5. Paul mimo Prahu)

 

Cena: pololetní předplatné 1.300 Kč 1x týdně, cena jednotlivé lekce 100 Kč, sourozenci umenšené předplatné

 

Přihlášky:  kurzy@tai-ji.cz

     606 643 873


Lektor

Paul Renall

zaměření

obratnost

rovnováha

rovnováha

koordinace

spolupráce

síla

Cvičení Podporuje


 Cvičení s lehce bojovými prvky zaměřené především na dobře funkční tělo, hry pro vyrovnání se se stresem, práce s dechem, zlepšování koordinace a rovnováhy.

 

Děti se naučí rozcvičku pro protažení, budeme mírně posilovat a cvičit současně s dechem. Povědomí o dobrém nastavení těla dětem zůstane i do dalších let.

 

Cvičení probíhají hravou formou a vedou děti k obratnému používání těla, k dobrému dýchání a pocitu radosti z dosažených pohybových dovedností.