Malí bojovníci (4-7 let)

Kdy: pondělky 16.15- 17.00

(od 10. září 2018, 18 lekcí, necvičíme 29.10. - podzimní prázdniny)

 

Cena: pololetní předplatné 1.600 Kč 1x týdně, cena jednotlivé lekce 100 Kč, sourozenci umenšené předplatné

 

Přihlášky: info@arha.cz

    606 643 873


Lektor

Paul Renall, Pavlína Porazilová

Zaměření

rovnováha

koordinace

sebedůvěra

cvičení podporuje


Taichi pro děti je cvičení, při kterém se děti učí koordinaci, zlepšují rovnováhu, posilují a protahují tělo a fyzickými dovednostmi získávají sebejistotu. Prohlubuje se také spojení s přírodou a zvířátky, protože taichi je přírodou inspirované a často ji napodobuje.

 

Děti se naučí rozcvičku pro protažení, několik základních kopů, budeme trénovat výskoky, stabilitu a orientaci v prostoru. Mírné posilování přinese dětem nejen silnější tělo, ale také schopnost soustředit se. Povědomí o dobrém nastavení těla dětem zůstane i do dalších let.

 

Cvičení probíhají hravou formou a vedou děti k obratnému používání těla, k dobrému dýchání a pocitu radosti z dosažených pohybových dovedností.

 

Některá cvičení jsou doprovázena říkankami, které rytmičností napomáhají pohybu.

 

__________________________

 

Cvičení kung fu a taichi má pro děti přínos fyzický:

• lepší tělesná kondice a flexibilita
• zlepšení koordinace
• lepší rovnováha a pohyblivost

 

a je také pozitivně nápomocné v oblasti psychické a emocionální:

 

• umění obstát při konfliktu
• stanovování a dosahování cílů
• sebedůvěra
• disciplína

 

Stretching, základní dovednosti kung fu, korektivní cvičení pro přímý postoj a rovná záda, párová cvičení, která jsou průpravným cvičením k sebeobraně.

Lepší koncentrace dětem pomůže při učení ve škole a sebedůvěra, kterou získají tím, že se naučí kung fu dovednostem, jim vylepší “sociální skóre”. Obstát v kolektivu je zkouška, které jsou děti vystavovány v průběhu zařazování a hledání si svého místa mezi druhými v průběhu školních let neustále. Je dobré, když jsou pro to vybaveny přiměřeně stabilním sebevědomím, odvahou řešit případné konflikty především přátelskou cestou, což v první řadě předpokládá, že si děti vyzkouší, že to jde, že mají dovednost a sílu zvládnout leccos bez ustrašenosti nebo přehnané agrese. Umění soustředit se, uklidnit, dobrá koordinace a zkušenost, že leccos zvládnu, je pro děti dobrou výbavou.

 

Výuka v kurzu probíhá organizovaně tak, aby se děti učily disciplíně, vše ale v jednoznačně přátelském duchu, aby se děti učily s radostí a hrdostí na své dovednosti, které získaly opravdovou snahou.

 

Věřím, že taiji a kung fu může dětem pomoci nejen k přímému postoji na těle, ale i na duchu.

 

Netrénuji děti k účasti na soutěžích ani v pěstních soubojích, výuka je vedena čistě pro rozvoj a poznání jejich potenciálu a ve vzájemné kamarádské podpoře společného snažení s ostatními dětmi.