MALÍ BOJOVNÍCI (6 – 9 let)

Kdy: pondělky 16.15 - 17.00

 

Cena: pololetní předplatné 1.300 Kč 1x týdně, cena jednotlivé lekce 100 Kč, sourozenci umenšené předplatné

 

Přihlášky: 606 643 873

                    kurzy@tai-ji.cz


Lektor

Paul Renall, Mgr. Lenka Ryšková

zaměření

obratnost

rovnováha

rovnováha

koordinace

spolupráce

síla

Cvičení Podporuje


 Cvičení s lehce bojovými prvky zaměřené především na dobře funkční tělo, hry pro vyrovnání se se stresem, práce s dechem, zlepšování koordinace a rovnováhy.

 

Děti se naučí rozcvičku pro protažení, budeme mírně posilovat a cvičit současně s dechem. Povědomí o dobrém nastavení těla dětem zůstane i do dalších let.

 

Cvičení probíhají hravou formou a vedou děti k obratnému používání těla, k dobrému dýchání a pocitu radosti z dosažených pohybových dovedností.