PÁ: Feldenkraisova Metoda/ Helena GogelovÁ

Kdy: pátky 11.30 - 12.30 od 10. ledna 2020

Cena: 200 Kč za lekci

 

Na lekci se prosím přihlaste smskou 732 657 207 nebo mailem gogelova.helena@gmail.com


lektorka

Mgr. Helena Gogelová

 

kontakt: 732 657 207

gogelova.helena@gmail.com

 

Zaměření

sebeuvědomění

vnímání

meditace v pohybu

psychická terapie pohybem


O Feldenkraisově metodě:

Moshé Feldenkrais svoje skupinové lekce nazval „pohybem k sebeuvědomění“ (awareness through movement). Naznačil tak, že jsou prostředkem k tomu, uvědomit si skrze způsob, jakým se pohybuji, sebe sama, své návyky, svá omezení, ale i své (často plně nevyužívané) možnosti.  Lekce pracují s tělesným vnímáním, uvědomováním si pohybu a jeho různých variant, jeho kvality, vztahů mezi různými částmi těla. Většina lekcí probíhá vleže na zádech, břiše nebo na boku a skládá se z jednoduchých pohybů či pohybových sekvencí, které se různým způsobem zkoumají, rozvíjejí a kombinují. Tempo cvičení je pomalejší. Lektorka nepředcvičuje, nýbrž vede lekci slovně. Důraz je kladen na kvalitu pohybu a příjemný prožitek, nikoli na výkon.  Pro mnoho cvičících mají lekce i duchovní rozměr, cítí se po nich psychicky osvěženi a přeladěni, jsou pro ně meditací v pohybu.

Feldenkraisovu metodu vyhledávají nejen lidé s pohybovými potížemi, ale je oblíbená také mezi tanečníky, hudebníky, sportovci a dalšími profesemi pracujícími s pohybem, kterým pomáhá dále rozvíjet své dovednosti.